EBPT III/2018 Nr Ref: 7KS39
Strona dostępna wyłącznie dla wytypowanych uczestników badania.

Niniejsza strona nie jest dostępna publicznie, lecz tylko dla osób, które zostały wytypowane do wzięcia udziału w Europejskim Badaniu Preferencji Turystycznych.

Jeśli otrzymałeś od nas link w mailu, to kliknij w niego, aby przejść do badania.